Chính sách vận chuyển | giao nhận | lắp đặt | hướng dẫn sử dụng

Chính sách vận chuyển | giao nhận | lắp đặt | hướng dẫn sử dụng

Vận chuyển – giao nhận:  

– Việc vận chuyển hàng hóa sẽ được trao đổi, thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên hoặc theo theo quy định của công ty Chúng tôi.

Nếu việc vận chuyển do chúng tôi thực hiện:

– Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng.

– Khi phát hiện hàng hóa bị hư hại, trầy xước, đổ vỡ, móp méo, sai mã hàng thì vui lòng xác nhận tình trạng hàng hóa trong biên bản giao hàng.

– Sau khi khách đã ký nhận hàng mà không có ý kiến về hàng hóa. Chúng tôi sẽ miễn trách nhiệm với những yêu cầu bảo hành vì hư hỏng, trầy xước, bể vỡ, móp méo, sai mã hàng.

Nếu việc vận chuyển do khách hàng thực hiện:

– Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa trước khi hàng lên tàu, xe rời kho của Công ty Chúng tôi.

– Khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro trong suốt quá trình vận chuyển.

Việc lắp đặt, cài đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng:

– Việc lắp đặt, cài đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị sẽ do kỹ thuật viên của Công ty Chúng tôi thực hiện hoặc chuyên gia của hãng thực hiện (nếu được yêu cầu).

 

       Hotline :  0961 130 366