Tư vấn

TCVN : 2018 xác định CHS trong than nâu – than non

TCVN : 2018 XÁC ĐỊNH CACBON LƯU HUỲNH HYDRO TRONG THAN NÂU – THAN NON   THAN NÂU, THAN NON – PHƯƠNG PHÁP ĐỐT TIA HỒNG NGOẠI XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI C-H-S  Coal brown, lignites – Determination of C-H-S by high temperature combustion infrared ray  method    HÀ NỘI – 2018 Lời nói đầu  TCVN:      2018 do Tổng […]

       Hotline :  0961 130 366