Chính sách | Quy định chung

Chính sách | quy định chung  

1. Điều kiện Sử dụng  

– Khách hàng và đối tác có thể sử dụng thông tin trên Website của Chúng tôi để tham khảo thông tin. Chúng tôi miễn hoàn toàn trách nhiệm khi khách hàng sử dụng nội dung và thông tin của chúng tôi cho mục đích khác.  

2. Nội dung thông tin hiển thị  

– Các nội dung hiển thị trên Website của Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm, thông tin của Công ty và dịch vụ mà Chúng tôi đang cung cấp.

– Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của tại bất kỳ thời điểm nào.

 

       Hotline :  0961 130 366