Máy chia mẫu 30-60L

Tên sản phẩm: Bộ chia mẫu

Model: Máy chia mẫu 30-60L

Hãng sản xuất: Laarmann

Support :         Hotline :0961 130 366

Bộ chia mẫu

Model: Máy chia mẫu 30-60L

Hãng sản xuất: Laarmann

–  Bộ chia mẫu 30-60L dùng để chia các mẫu từ 30-60L.

–  03 module trong một máy.

Thương hiệu

Laarmann

       Hotline :  0961 130 366