Máy phân tích hấp phụ khí RuboSORP

Tên sản phẩm: Máy phân tích hấp phụ khí

Model: RuboSORP

Hãng sản xuất: Rubolab

Support :         Hotline :0961 130 366

Máy phân tích hấp phụ khí

Model: RuboSORP

Hãng sản xuất: Rubolab

– Công nghệ độc đáo đảm bảo các phép đo trong phạm vi áp suất lên tới 700 bar và nhiệt độ tối đa 400°C.

– Máy đo hấp phụ khí RuboSorp có nhiều phiên bản khác nhau.

ỨNG DỤNG:

– Phân tích sự hấp phụ khí trong vật liệu, cho phép đo 02 mẫu đồng thời

– Cân treo từ được trang bị với cốc đựng mẫu để nâng cao phản ứng giữa mẫu và môi trường.

– Phần mềm được sử dụng để điều khiển cân và tính toán giá trị đo

– Ví dụ thí nghiệm đo hấp phụ sử dụng khí chlorine có độc tính cao.

– Dữ liệu ghi đồng thời trên hai vật liệu trong phạm vi áp suất lên tới 3,5 bar ở 10°C.

– Cân treo từ tính được trang bị hai mẫu thử để đo cả hai mẫu cùng một lúc.

– Với việc sử dụng khí sinh học làm nguồn năng lượng ngày càng tăng, việc xử lý tinh chế tương ứng các thành phần khí ngày càng trở nên quan trọng hơn.

– Thiết bị cho phép đo các đường đẳng nhiệt khí CO2, CH4, N2 và H2 được đo trên zeolite.

– Bể chìm với thể tích đã biết được sử dụng thay cho chén nung mẫu để xác định chính xác mật độ pha chất lỏng.

– Hình vẽ cho thấy mật độ của CO2 được đo ở trạng thái quan trọng và siêu tới hạn.

– Bằng cách sử dụng một bộ phận chìm và chén nung mẫu làm đối tượng đo lường, có thể thu được kết hợp đo hấp phụ và mật độ chất lỏng.

Thương hiệu

RUBOLAB

       Hotline :  0961 130 366