Máy chia mẫu 2-10L

Tên sản phẩm: Máy chia mẫu

Model: Máy chia mẫu 2-10L

Hãng sản xuất: Laarmann

Support :         Hotline :0961 130 366

Máy chia mẫu

Model: Máy chia mẫu 2-10L

Hãng sản xuất: Laarmann

–  Máy chia mẫu 2-10L dùng để chia các mẫu từ 2 – 10L.

–  03 module trong một máy.

Thương hiệu

Laarmann

       Hotline :  0961 130 366