Máy phân tích độ rung và cân bằng DigivibeMX® M30

Tên sản phẩm: Máy phân tích độ rung và cân bằng

Model: DigivibeMX® M30

Hãng sản xuất: ERBESSD INSTRUMENTS

Support :         Hotline :0961 130 366

Máy phân tích độ rung và cân bằng

Model: DigivibeMX® M30

Hãng sản xuất: ERBESSD INSTRUMENTS

–  DigivibeMX® M30 tích hợp bộ phân tích rung, bộ cân bằng động và bộ thu thập dữ liệu với nhiều chức năng nhất trên thị trường.

–  Từ phân tích Rung đơn giản đến mô phỏng rung 3D ODS phức tạp, DigivibeMX® M30 là công cụ tốt nhất để phân tích dự đoán và chẩn đoán tình trạng máy móc.

–  Máy phân tích độ rung và cần bằng DigivibeMX® M30 cung cấp các công cụ và chức năng cân bằng động cho cả cân bằng tại hiện trường và máy cân bằng.

–  Có 4 loại cảnh báo: Gia tốc, vận tốc, tần số và dịch chuyển

–  DigivibeMX® M30 gồm các công cụ phân tích cân bằng sau:

 • 3D Waterfalls
 • 3D ODS Simulations
 • Routes Analysis
 • Barcode creator and reader
 • Automatic reports
 • Color-based database
 • Colored Indicators for general Vibration and Bearing problems
 • Tendency curves with tendency analyzer
 • Machinery condition statistics
 • Database compatibility and synchronization
 • FFT
 • Phase
 • Orbits
 • Bode
 • Cross Power Spectrum
 • Frequency Response
 • Coherence function
 • Spectrograph
 • Cross by Zero frequency

– Máy phân tích độ rung và cần bằng DigivibeMX® M30 gồm báo động rung cho tất cả các máy móc theo tiêu chuẩn ISO-10816 .

– Có khả năng xác minh tình trạng máy để ngăn chặn hoặc khắc phục lỗi nhanh chóng.

Thương hiệu

Erbessd Instruments

       Hotline : 0961 130 366