Máy thử chống nước IPX1 IPX2 IPX3 IPX4

Tến sản phẩm: Máy thử chống nước IPX1 IPX2 IPX3 IPX4

Hãng sản xuất: E|D|&|D

Support :         Hotline :0961 130 366

Máy thử chống nước IPX1 IPX2 IPX3 IPX4

Hãng sản xuất: E|D|&|D

– Máy thử chống nước IPX1 IPX2 IPX3 IPX4 được sử dụng để xác định mức độ chống xâm nhập nước của sản phẩm.

– Mức bảo vệ được cung cấp bởi mã “IP code”.

– Chữ số đầu tiên chỉ ra mức bảo vệ đối với các vật rắn. Chữ số thứ hai chỉ ra mức bảo vệ đối với nước.

– Tất cả thiết bị tuân theo tiêu chuẩn IEC 60529 và các tiêu chuẩn liên quan khác.

       Hotline :  0961 130 366