Bộ ghi dữ liệu IASH

Tên sản phẩm: Bộ ghi dữ liệu IASH

Model: IASH

Hãng sản xuất: AMC instruments

Support :         Hotline :0961 130 366

Bộ ghi dữ liệu IASH

Model: IASH

Hãng sản xuất: AMC instruments

Bộ ghi dữ liệu bao gồm vali vận chuyển chuyên nghiệp, hệ thống ghi dữ liệu, máy tính, phần mềm và tạo báo cáo với phần mền riêng.

Đầu đo: rope, ropex và open

Thương hiệu

AMC Instruments

       Hotline :  0961 130 366