Mẫu chuẩn độ dày siêu âm

Tên sản phẩm: Mẫu chuẩn độ dày siêu âm

Model: KUSOT-180

Hãng sản xuất: NOVOTEST

Support :         Hotline :0961 130 366

Mẫu chuẩn độ dày siêu âm

Model: KUSOT-180

Hãng sản xuất: NOVOTEST

Bộ mẫu chuẩn độ dày siêu âm KUSOT-180 được dùng để kiểm tra và kiểm tra ban đầu khi sản xuất máy đo độ dày tiếp xúc siêu âm

– Khối hiệu chuẩn KUSOT-180 cũng được sử dụng để xác minh, hiệu chuẩn và chứng nhận đo lường của máy đo độ dày siêu âm.

– Các khối hiệu chuẩn KUSOT-180 được sử dụng trong các phạm vi sau: 

0,2-300 mm trên thép

1-300 mm trên nhôm

1-100 mm trên đồng thau

– Bộ này bao gồm các mẫu độ dày, được kết hợp theo bộ và được đóng gói trong một hộp.

– Khối hiệu chuẩn bước (Khối hiệu chuẩn nêm bước) được sử dụng để điều chỉnh và hiệu chuẩn máy đo độ dày siêu âm.

Thương hiệu

NOVOTEST

       Hotline :  0961 130 366