Mẫu hiệu chuẩn độ dày

Tên sản phẩm: Mẫu hiệu chuẩn độ dày

Model: Calibration Foil Set

Hãng sản xuất: List-Magnetik

Support :         Hotline :0961 130 366

Mẫu hiệu chuẩn độ dày

Model: Calibration Foil Set

Hãng sản xuất: List-Magnetik

Sử dụng bộ mẫu để hiệu chuẩn và hiệu chuẩn lại các thiết bị đo độ dày lớp phủ

Một bộ mẫu hiệu chuẩn có chứng chỉ của nhà sản xuất để kiểm tra việc hiệu chuẩn và hiệu chuẩn lại các thiết bị đo độ dày lớp phủ.

– Bộ mẫu gồm 4 mẫu trong phạm vi 30-300 μm và một mẫu bằng sứ 1000 μm.

– Chứng chỉ có thể truy xuất nguồn gốc từ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig – Viện Đo lường Quốc gia Đức

Thương hiệu

List-Magnetik

List-Magnetik

       Hotline :  0961 130 366