Khay lò nung

Khay lò nung

Hãng: Nabertherm

Support :         Hotline :0961 130 366

Khay lò nung

Hãng: Nabertherm

– Khay bảo vệ đáy lò nung, phù hợp với các model L, LT, LE, LV và LVT

Thương hiệu

Nabertherm

       Hotline :  0961 130 366