Author Archives: adminvts

TCVN : 2018 xác định CHS trong than nâu – than non

TCVN : 2018 XÁC ĐỊNH CACBON LƯU HUỲNH HYDRO TRONG THAN NÂU – THAN NON   THAN NÂU, THAN NON – PHƯƠNG PHÁP ĐỐT TIA HỒNG NGOẠI XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI C-H-S  Coal brown, lignites – Determination of C-H-S by high temperature combustion infrared ray  method    HÀ NỘI – 2018 Lời nói đầu  TCVN:      2018 do Tổng […]

Chính sách vận chuyển | giao nhận | lắp đặt | hướng dẫn sử dụng

Chính sách vận chuyển | giao nhận | lắp đặt | hướng dẫn sử dụng Vận chuyển – giao nhận:   – Việc vận chuyển hàng hóa sẽ được trao đổi, thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên hoặc theo theo quy định của công ty Chúng tôi. Nếu việc vận chuyển do chúng tôi […]

       Hotline :  0961 130 366