Author Archives: adminvts

PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ – KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XI MĂNG

Phân tích nguyên tố – Kiểm soát chất lượng Xi Măng, tại sao? Để sản xuất xi măng chất lượng cao, thành phần khoáng vật và hóa học của nguyên liệu thô cũng như sản phẩm trung gian và thành phẩm phải được xác định.  Ở mỗi giai đoạn sản xuất, các mẫu phải được […]

TCVN : 2018 xác định CHS trong than nâu – than non

TCVN : 2018 XÁC ĐỊNH CACBON LƯU HUỲNH HYDRO TRONG THAN NÂU – THAN NON   THAN NÂU, THAN NON – PHƯƠNG PHÁP ĐỐT TIA HỒNG NGOẠI XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI C-H-S  Coal brown, lignites – Determination of C-H-S by high temperature combustion infrared ray  method    HÀ NỘI – 2018 Lời nói đầu  TCVN:      2018 do Tổng […]

       Hotline :  0961 130 366