MICRO GC FUSION® phân tích khí trong hóa dầu

Máy sắc ký Micro GC fusion ứng dụng phân tích khí hóa dầu

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho quý vị và các bạn một số thông tin để lựa chọn được một máy sắc ký khí phù hợp phân tích thành phần khí trong hóa dầu.

Các yêu cầu trong ứng dụng

Để lựa chọn được một thiết bị phù hợp với yêu cầu của mình, người sử dụng cần xác định rõ ràng các yêu cầu trong phân tích ( như SỐ LƯỢNG thành phần khí cần phân tích, NỒNG ĐỘ của mỗi khí, THỜI GIAN phân tích mẫu, tiêu chuẩn, kích thước máy…)

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về loại máy phân tích khí nhanh, thời gian phân tích 1 mẫu từ 1-3 phút, ứng dụng phân tích khí trong hóa dầu:

Cấu hình: Máy có thể lựa chọn lên tới 4 modules cho các tùy chọn phân tích các khí khác nhau, tối ưu trong quá trình đầu tư.

Module A: phân tích các thành phần khí 1. Hydrogen, 2. Oxygen, 3. Nitrogen, 4. Methane, 5. CO

Module B: phân tích các thành phần khí 6. CO2, 7. Ethylene, 8. Ethane, 9. Acetylene, 10. Propadiene

Module C: phân tích các thành phần khí 11.Propane, 12.Propylene, 13. n-Butane, 14. T-2-Butene, 15. 1-Butene, 16. Isobutene, 17. C-2-Butene, 18. Isopentane, 19. n-pentane, 20. 1,3-Butadiene, 21. T-2-Pentene, 22. 2-M-2-Butene, 23. 1-Pentene, 24. C-2-Pentene.

Module D: phân tích các thành phần khí 25. Isobutane, 26. C6 Plus.

Nồng độ các khí mỗi khí phân tích phụ thuộc vào kích thước cột GC và khí mang.

Qua những chia sẻ trên, chúng tôi chắc chắn bạn cũng đã có những thông tin rất bổ ích để có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp với ứng dụng riêng của bạn.

Nếu bạn chưa chắc chắn chọn loại máy nào phù hợp cho mình và phương pháp đo ra làm sao, đừng lo lắng về điều đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

       Hotline :  0961 130 366