Cốc đo tỷ trọng NOVOTEST PYCNOMETER P-2811

Tên sản phẩm: Cốc đo tỷ trọng NOVOTEST PYCNOMETER P-2811

Model: NOVOTEST PYCNOMETER P-2811

Hãng sản xuất: NOVOTEST

Support :         Hotline :0961 130 366

Cốc đo tỷ trọng NOVOTEST PYCNOMETER P-2811

Model: NOVOTEST PYCNOMETER P-2811

Hãng sản xuất: NOVOTEST

– Phương pháp đo khối lượng riêng bao gồm xác định khối lượng của vật liệu được thử nghiệm, được đặt vào vật chứa (pycnomet) có thể tích đã biết ở một nhiệt độ nhất định.

– Để tính khối lượng riêng, lấy trọng lượng thu được chia cho thể tích chất lỏng đã thử

– Cốc đo tỷ trọng (pycnometer) NOVOTEST P-2811 tuân theo ISO 2811-1.

Nguyên lý hoạt động:

– Vật liệu thử nghiệm được đổ vào pycnometer, sau đó nắp được đậy bằng lỗ tràn

– Phần chất lỏng chảy qua lỗ tràn được loại bỏ cẩn thận bằng vật liệu mềm (nếu cần, làm ẩm bằng dung môi)

– Tỷ trọng của sơn hoặc vật liệu khác được tính theo công thức:

ρ = (m2 – m0) / V, trong đó

m0 – khối lượng của pycnometer rỗng

m2 – khối lượng của pycnometer với vật liệu thử nghiệm

V – thể tích của pycnomet cm3.

Thông số kỹ thuật:

– Thể tích của cốc pycnometer, cm3: 100 hoặc 50

– Trọng lượng: 100 g

Thương hiệu

NOVOTEST

       Hotline :  0961 130 366