Máy phân tích hydro CHAPEL® PORTABLE

Tên sản phẩm: Máy phân tích hydro CHAPEL® PORTABLE

Model: CHAPEL® PORTABLE

Hãng sản xuất: FMA

Support :         Hotline :0961 130 366

Máy phân tích hydro CHAPEL® PORTABLE

Model: CHAPEL® PORTABLE

Hãng sản xuất: FMA

Máy phân tích hydro CHAPEL® PORTABLE ứng dụng để thử nghiệm đo hydro trong nhôm nóng chảy

– Dòng sản phẩm bao gồm các thiết bị đo hàm lượng hydro đơn giản và nhanh chóng cũng như đo mật độ hoặc xác định tạp chất phi kim loại.

– Yêu cầu chất lượng ngày càng tăng và quy trình tối ưu hóa chi phí đòi hỏi phải kiểm soát liên tục chất lượng nhôm. Với các thiết bị kiểm tra nhôm do FMA phát triển, đang được sử dụng trên toàn thế giới và thuộc loại nhanh nhất, chúng tôi là đối tác của bạn về các giải pháp tiêu chuẩn và dành riêng cho khách hàng trong việc kiểm soát chất lượng nhôm

CHAPEL® PORTABLE là thiết bị duy nhất trên toàn thế giới có thể thực hiện thông qua phương pháp xác định trực tiếp và liên tục đo hàm lượng hydro.

       Hotline :  0961 130 366